Liên hệ

          

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VMS

121 Trần Qúy Cáp,Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

ĐT: 02583 813 525 - Hotline: 0966 515 345

CSKH1: 0945 620 022     CSKH2: 0946 620 022